NIEUWS van het OKO Bestuur

Onderwerpen:

  1. Aankondiging eerste ledenbijeenkomst in september.
  2. Verzoek voor input van bijdragen die gemeente kan leveren in Corona tijd.

Geachte leden van de OKO,

Sinds een aantal maanden is er sprake van een nieuwe realiteit voor ons allen. Voor velen van ons als ondernemer hebben de maatregelen verregaande consequenties. Gelukkig zijn de eerste versoepelingen aangekondigd maar menig ondernemer snakt naar verdere verruiming, zodat de economie weer op gang kan komen.

Voor de events van de OKO waren er geen uitzondering: die konden voorlopig in de ijskast. Nu de versoepelingen ook voor events gelden zijn we van plan de eerste bijeenkomst (in welke vorm dan ook) in september te houden. Tijdens deze bijeenkomst zullen we dan ook de jaarlijkse ledenvergadering houden. De komende tijd zullen we jullie hier verder over informeren op onze website.

Al langere tijd is duidelijk dat de corona crisis grote impact heeft op mens en bedrijf. Niet alleen in goede tijden, maar juist in slechte tijden heeft de VVD aangegeven er voor de ondernemers in onze gemeente te zijn. Men heeft vrijwel direct na afkondiging van de maatregelen schriftelijke vragen gesteld aan het college van B&W wat de gemeente voor de ondernemers kan betekenen (o.a. uitstel betaling belastingen) en heeft men een ‘loket’ (op VVD Opsterland site) geopend waar ondernemers met allerhande vragen of meldingen (bv over regelingen of over aanvragen die tussen wal en schip dreigen te raken) terecht kunnen.

Men is nu als VVD fractie aan het nadenken wat men nog meer kan doen voor de ondernemers in onze gemeente. Voor de meeste ondernemers komt er door de verruiming van de maatregelen weer enig perspectief, maar met name de horeca staat voor een grote uitdaging. Men heeft met individuele ondernemers contact, maar krijgt het liefst zo veel mogelijk input en ideeën over knelpunten en hoe de gemeente behulpzaam kan zijn. Men heeft rechtstreeks contact met het Friese VVD tweede kamerlid Aukje de Vries uit Leeuwarden en zij heeft behoefte aan voorbeelden over ondernemers die op de een of andere manier in de knoei komen, zodat ze daar ook op rijksniveau aandacht voor kan vragen bij een volgend steunpakket voor ondernemers of wellicht op andere wijze in kan helpen.

Ideeën die we zelf hebben over wat de gemeente kan doen: ervoor zorgen dat campings en horeca maatwerk afspraken kunnen maken met de gemeente (bv over terrasuitbreidingen, plaatsing toiletunits, etc), toestaan van langere openingstijden, organiseren van (digitale) momenten waarop innovatieve oplossingen en ideeën gedeeld kunnen worden, verhurende partijen aanschrijven met verzoek om uitstel/korting op huur, etc.

Maar er zijn ongetwijfeld meer zaken te bedenken en die hoort men het liefst van de ondernemers zelf. Dus knelpunten, tips, suggesties voor steun of andere opmerkingen ontvangen we graag van jullie via het email adres van de OKO(info@oko-opsterland.nl), dan kunnen wij deze verzamelen en aan de VVD fractie doorgeven.

Alvast bedankt voor het meedenken en hopelijk tot snel!

 

Met vriendelijke groet,

Het OKO Bestuur,

Deel dit op: