Bijeenkomst en Ledenvergadering 2020 op 23-09-2020

Eindelijk konden we sinds januari 2020 weer eens een bijeenkomst beleggen. Vele plannen waren er bedacht voor 2020, helaas konden we sinds het intreden van het Corona virus geen activiteiten meer beleggen. Met het volgen van de regels en richtlijnen vanuit het RIVM was het eindelijk weer mogelijk om een fysieke bijeenkomst te organiseren.

Op 23 september was een ieder OKO lid welkom in Beetsterzwaag bij de Buorskip. We hadden een mooi programma samengesteld, maar het belangrijkste was dat we elkaar weer eens echt konden zien en op gepaste afstand met elkaar spreken en proosten. Iedereen was reuze nieuwsgierig hoe met de huidige situatie om gegaan wordt in zijn of haar business, wat leidde tot goede gesprekken. Er was een mooie opkomst van 25 personen, waaronder 2 potentiele nieuwe leden, Kor Schokker van Schokker producties uit Jonkersland en Harry Berga van Ljeppe Outplacement en Loopbaancoaching uit de Hemrik.
We zijn gestart met de ledenvergadering waar de voorzitter ons soepel door heen leidde. Heugelijk nieuws was dat de voorzitter Edwin Roskamer en penningmeester Berend Snijder beiden aftredend maar herkiesbaar waren. En gelukkig was 100% van de ledenvergadering akkoord om beide mannen te herkiezen. Ook de contributie blijft gelijk voor komende seizoen dus allemaal positieve berichten.

Na de ledenvergadering was de beurt aan de spreker van de avond. Oud BHS -leerling, oud Gorredijkster, Alex van Ginneken. Alex is een zeer succesvolle online business coach en had een inspirerende presentatie over zijn deelname aan de zwaarste tocht van zijn leven, de Marathon des Sables, in relatie tot het ondernemerschap van vandaag de dag. Een prachtig intens verhaal waar elke ondernemer zijn voordeel weer mee kan doen.

Na Alex zijn presentatie konden we genieten van een heerlijk buffet geserveerd door Bauke en Marlyn de Vries van de Buorskip. Een meer dan geslaagde avond voor een ieder.
Inmiddels – vandaag 8 oktober – zijn de maatregelen van het Covid19 virus weer flink verscherpt en zitten we weer thuis te werken door de stijgende besmettingen.

Zoals het nu lijkt kan de aangekondigde fysieke bijeenkomst van 12 november geen plaats te kunnen vinden. Het bestuur vindt het niet verstandig om op dit moment mensen bij elkaar te brengen. We houden jullie op de hoogte van onze activiteiten.

Met vriendelijke groet,

Het Bestuur.

Deel dit op: