Home | OKO Opsterland

Ondernemerskring Opsterland

Ondernemerskring Opsterland (OKO) zet zich in voor de belangenbehartiging van haar leden en voor een goed sociaal- en ondernemersklimaat in de gemeente Opsterland. Opsterlandse ondernemers vinden in OKO een platform waar kracht op meerdere terreinen ontstaat: één op één, maar ook samen richting andere ondernemersverenigingen, de overheid of naar overige instanties. OKO verbindt.