Over OKO

Ondernemerskring Opsterland

Ondernemerskring Opsterland (OKO) zet zich in voor de belangenbehartiging van haar leden en voor een goed sociaal- en ondernemersklimaat in de gemeente Opsterland. Opsterlandse ondernemers vinden in OKO een platform waar kracht op meerdere terreinen ontstaat: één op één, maar ook samen richting andere ondernemersverenigingen, de overheid of naar overige instanties. OKO verbindt.

 

1. Belangenbehartiging

OKO komt op voor de belangen van de leden en draagt bij een optimaal ondernemen in een veilige duurzame en goed bereikbare omgeving. OKO ontwikkelt initiatieven die het belang van Opsterlandse ondernemers dienen en zo mogelijk ondernemend Opsterland onderscheidend op de kaart zetten.

OKO heeft nauwe contacten met Stichting Bedrijven Gorredijk (Stibego). Stibego is een zelfstandige stichting die voor haar leden praktische zaken realiseert: beveiliging, KVO keurmerk, parkmanager, etc. Sinds de invoering van Ondernemersfonds Gorredijk (OFG) worden de kosten hiervoor door het fonds gedragen in plaats van door bijdragen door de leden en is er meer financiële armslag. [link naar site Stibego]

OKO is trekkingsgerechtigde voor gelden uit het OFG die door alle ondernemers in Gorredijk zijn opgebracht door betaling van reclamebelasting. U wordt van harte uitgenodigd om aanvragen te doen voor (bijdragen aan) activiteiten, investeringen, service enzovoort. Het OKO bestuur zal uw aanvraag honoreren als de investering bijdraagt aan optimaal ondernemen en/of verbetering van de economische positie in Gorredijk, zo lang er nog voldoende middelen beschikbaar zijn. Aanvraagformulieren zijn beschikbaar via het secretariaat.

 

2. Netwerken

Bijeenkomsten/ activiteiten bieden een uitgelezen kans je netwerk te onderhouden en uit te breiden.

 

3. Samenwerking ondernemersverenigingen en politieke vinger aan de pols

OKO heeft onder meer nauw contact met omliggende ondernemersverenigingen. Verder heeft OKO goed contact met B&W, gemeenteraad, politieke partijen en de afdeling Economische Zaken van Gemeente Opsterland.

 

Bestuur

Het OKO bestuur wordt gevormd door:

Voorzitter
Edwin Roskammer                                                                        (06 – 28 37 77 70)
Secretaris
Siebe Kuipers                                                                                (06 – 50 24 67 06)
Penningmeester
Berend Snijder                                                                              (06 – 29 05 68 50)
Algemeen bestuurslid en voorzitter ledencommissie
Berend Posthumus                                                                       (06 – 52 01 69 80)
Algemeen lid en voorzitter activiteiten commissie
Klaas Oeds Huisman                                                                    (06 – 53 23 80 52)

 

Lid worden?

Onze jaarlijkse contributie is € 225.

Als u geïnteresseerd bent kunt u zich als lid aanmelden door Klik hier

 

Aanmelden voor bijeenkomsten / activiteiten?

Dat kan door Klik hier.

 

Contact

Het bestuur of het secretariaat beantwoord graag uw vragen. U kunt ons telefonisch bereiken via één van de bestuursleden en het secretariaat via email op info@oko-opsterland.nl. Bij het secretariaat kunt u voorbeeld terecht voor:

  • Formulieren voor aanvraag van bijdragen uit het OFG.
  • Stukken die voor u als lid beschikbaar zijn maar via de site niet vrij toegankelijk zijn, zoals verslagen van ledenvergaderingen.
  • Wijzigingen gegevens doorgeven voor de website.
  • Aanmelden van evenementen, open dagen, e.d.
Deel dit op: